welkom | database | tips | effecten | begrippen

VuurwerkVeilig.com Disclaimer
Gebruik van enige informatie verkregen door middel van deze website gebeurt voor risico van de gebruiker. De beheerders van vuurwerkveilig.com spannen zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin vuurwerkveilig.com als portal fungeert volledig en juist is, daarentegen kunnen de beheerders van vuurwerkveilig.com niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt.

De beheerders van vuurwerkveilig.com aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content. vuurwerkveilig.com bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van vuurwerkveilig.com liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van vuurwerkveilig.com. De beheerders van vuurwerkveilig.com zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. De beheerders van vuurwerkveilig.com geven geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de breedbandverbinding. De beheerders van vuurwerkveilig.com aanvaarden op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier. De beheerders van vuurwerkveilig.com vrijwaren zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van vuurwerkveilig.com en de beheerders van vuurwerkveilig.com geven geen garantie met betrekking tot het functioneren van vuurwerkveilig.com. Tevens zijn de beheerders van vuurwerkveilig.com niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van vuurwerkveilig.com die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet zijn de beheerders van vuurwerkveilig.com in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

De beheerders van vuurwerkveilig.com mogen de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beŽindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beŽindiging. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. De beheerders van vuurwerkveilig.com behouden zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar info@vuurwerkveilig.com Wanneer u ons uw naam- en (email-) adresgegevens doorgeeft voor het ontvangen van een nieuwsbrief of het stellen van een vraag, dan zullen wij uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Uw gegevens worden alleen gebruikt om de door u gewenste materialen of informatie aan u te doen toekomen en zullen niet voor andere acties worden gebruikt of aan derden worden doorgegeven.

De beheerders van vuurwerkveilig.com zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van berichten die worden geplaatst op het forum of bij de fotoís en films. Wel wordt de inhoud van de berichten bekeken, waarbij we ons het recht voorbehouden om berichten te redigeren of verwijderen. De beheerders van vuurwerkveilig.com kunnen citeren uit het forum, ten behoeve van bijvoorbeeld artikelen op vuurwerkveilig.com of elders. Bij citaten wordt alleen de voornaam genoemd die is gebruikt op het forum. Citeren door derden van een enkel bericht of gedeelte daarvan is toegestaan, mits met volledige bronvermelding inclusief URL.

contact | links | disclaimer
© 2007 - www.vuurwerkmuseum.nl


Er zijn 2 bezoeker(s) online.
Meeste bezoeker(s) ooit online was 94,
op 30 December 2009 om 13:52.